Firma szkoleniowa Maciołek&Wspólnicy

Maciołek&Wspólnicy to firma, która istnieje od 2013 roku w branży szkoleniowej. W codziennej działalności zajmuje się szkoleniami biznesowymi.

Co oferuje firma w ramach swoje oferty?

W ramach oferty szkoleniowej firma oferuje następujące kategorie szkoleń:

 • Szkolenia HR- to szkolenia skierowane do osób odpowiadający za rekrutację, ocenę pracowników, dobieranie pracowników do realizacji różnych zadań, rozliczanie pracowników, budowanie ścieżek kariery, systemów ocen czy systemów motywacyjnych. Szkolenia HR są prowadzone w formie otwartej oraz zamkniętej. Wiedza wyniesiona z szkolenia pozwoli na lepszą ocenę pracowników, ulepszy proces rekrutacji i pomoże w procesie rozliczania czasu pracy.
 • Szkolenia sprzedażowe – to szkolenia skierowane głównie do handlowców, menadżerów i kierowników kierujących zespołami sprzedażowymi .Szkolenia są realizowane w formie otwartej i zamkniętej. Wiedza wyniesiona z szkolenia pozwala na podniesienie umiejętności sprzedażowych i poznać tajniki skutecznej sprzedaży.
 • Szkolenia miękkie to szkolenia kierowane głównie do asystentek, menadżerów i liderów. Wiedza z szkolenia pozwala podnieść komunikację w zespole, pracę zespołu, zarządzanie czasem oraz organizację pracy zespołu. Lepsza komunikacja zespołu, organizacja czasu czy organizacja pracy zespołu spowoduje podniesienie efektywności całej naszej firmy.
 • Szkolenia menadżerskie – to szkolenia skierowane do menadżerów, leaderów oraz wszystkich osób, którzy zarządzają ludźmi. Dzięki tym szkoleniom osoby zdobywają praktyczne narzędzia i techniki zarządcze, uczą się zarządzać informacją zwrotną, poznają metody motywowania pracowników, uczą się budowania efektywnego zespołu i poznają metody radzenia sobie ze stresem i problemami w zespole.
 • Szkolenia zarządzania projektami – szkolenia kierowane do osób, które zajmują się nadzorem realizowanych projektów lub zajmują się sami zarządzaniem projektami. Wiedza z szkolenia pozwala efektywnie planować i zarządzać projektem.
 • Szkolenia prawne – to szkolenia, które są kierowane do osób chcących zdobyć wiedzę z zakresu prawa pracy, optymalizacji kosztów personalnych, windykacji należności i sposobu zabezpieczenia kredytu kupieckiego oraz kompetencji i odpowiedzialności prawnej członków zarządu i rady nadzorczej w spółkach kapitałowych.
 • Szkolenia negocjacyjne – to szkolenia, które skierowane są do osób zajmujących się negocjowaniem różnych umów oraz osób pracujących w działach handlowych. Wiedza wyniesiona z szkolenia pozwala efektywnie komunikować się z drugą osobom w celu osiągnięcia kompromisu nie rezygnując z wyznaczonych sobie celów. Na szkoleniu uczestniczy zapoznają się z technikami przydatnymi podczas negocjacji.

Co zapewnia firma swoim klientom?

Klienci, którzy zdecydują się na dane szkolenie biznesowe otrzymują gwarancję otrzymania 100% wiedzy oraz wsparcie profesjonalnego trenera. Klienci mogą być pewni, że szkolenie będzie prowadzone w sposób praktycznych z zastosowaniem nowoczesnych technik edukacyjnych. Szkolenia są prowadzone w oparciu o symulacyjne gry szkoleniowe i inne nowoczesne modele edukacyjne. Firma szkoleniowa wykorzystuje szkolenia on-line, webinary oraz sesje coachingowych on-line.

Gdzie firma prowadzi szkolenia?

Firma prowadzi szkolenia w takich miastach jak:

 • Warszawa,
 • Kraków,
 • Poznań,
 • Wrocław,
 • Gdańsk,
 • Katowice.

Szkolenia organizowane są w centrach szkoleniowych, konferencyjnych lub hotelach. 

Jak można skontaktować się z firmą w celu skorzystania z szkolenia?

W celu zamówienia szkolenia należy skontaktować się z działem sprzedaży pod numerem telefonu +48 608-667-939 lub 12-312-5173. Z firmą można skontaktować osobiście pod adresem ul. Św. Filipa 23/4 31-150 Kraków. Istnieje możliwość zamówienia szkolenia poprzez kontakt z biurami handlowymi:

 • Poznań – ul. Święty Marcin 29/8, tel. 61-250-2462,
 • Warszawa – ul. Hoża 86 lok. 410, tel. 22-599-4551,
 • Wrocław – ul. Marsz. J. Piłsudskiego 74, tel. 71-727-6246.